Konspekt lekcji

 

Temat: Budowa komputera

Czas: 135` (3x45`)

Cele lekcji:

a) wiadomości i ich rozumienie

uczeń zdefiniuje pojęcie komputer
uczeń wymieni podstawowe elementy składowe komputera
uczeń opisze wymienione elementy

b) umiejętności

uczeń będzie umiał rozróżniać poszczególne elementy składowe komputera

uczeń będzie umiał określić rolę poszczególnych elementów

Metody: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja

Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy + oprogramowanie, podręcznik, tablice poglądowe

PLAN LEKCJI:

PRZEBIEG LEKCJI:

 
 rozwinięcie punktu czwartego

1. Omówienie przez nauczyciela nowego tematu lekcji Działanie każdego komputera jest dość złożone. Wnętrze każdego komputera wygląda bardzo podobnie. Można w nim wyróżnić poszczególne typowe grupy elementów. Przede wszystkim dostrzegamy płytę główną i na niej usytuowany procesor, następnie zasilacz, napędy dyskietek czy też CD-ROM, moduły pamięci. Większość składników komputera instalowana jest na płycie głównej według określonych standardów co daje nam duże możliwości wymiany. Niemal każdy komputer można rozbudować i wzbogacać dodatkowymi urządzeniami. Pamiętać należy jednak, iż zanim zdejmiemy obudowę naszego komputera w celach bezpieczeństwa zawsze należy odłączyć go od prądu.

Zanim przejdziemy do omawiania wewnętrznej budowy komputera, zajmiemy się jego elementami zewnętrznymi. Stałym elementem jest włącznik powodujący doprowadzenie prądu i diody informujące nas o aktualnym stanie komputera. Sygnalizują one czy komputer jest obecnie włączony, czy dysk twardy jest obecnie zajęty, czy też nie. Dodatkowe elementy to napęd dyskietek służący do instalowania oprogramowania na twardym dysku lub zapisywania danych na dyskietkach, umożliwiając w ten sposób korzystanie z nich na innych komputerach oraz napęd dysków CD-ROM. Na jednym krążku CD-ROM mogą znaleźć się ogromne ilości danych, ale również zapisanych obrazków, filmów wideo czy ścieżek z nagraną muzyką. W przypadku omawianych płyt możliwy jest wyłącznie odczyt danych.

Obecnie zajmiemy się omówieniem wewnętrznej budowy standardowego komputera. Cała elektronika komputera znajduje się na płycie głównej. Obok procesora najważniejszym elementem jest tu BIOS (basic input/output system). Jest to układ troszczący się o prawidłowe współdziałanie wszystkich komponentów systemu. Posiada on specjalny program zawierający polecenia, które komputer musi zawsze wykonać w pierwszej kolejności, tuż po uruchomieniu. Jedno z nich nakazuje załadowanie systemu z dysku twardego. Następnie BIOS tłumaczy sygnały wysyłane przez zainstalowane urządzenia wejścia/wyjścia, takie jak klawiatura, na rozkazu zrozumiałe dla procesora. Dopiero wówczas ten ostatni będzie mógł je wykonać. Procesor to serce każdego komputera. To właśnie on zajmuje się wykonywaniem uruchomionych programów i przetwarzaniem danych. Ponieważ podczas pracy jego temperatura znacznie wzrasta, najczęściej wyposażony jest w wiatraczek. Procesor wygląda jak poduszka na igły pełna metalowych nóżek. Jego typ można rozpoznać po oznaczeniach znajdujących się na jego obudowie. Procesory charakteryzowane są również ze względu na wydajność, czyli szybkość, z jaką są w stanie wykonywać zlecone im zadania. Miarą wydajności jest częstotliwość pracy mierzona w megahercach (MHz). Najczęściej wyższa częstotliwość oznacza szybszy procesor. Procesor może być także wyposażony w dodatkowy układ wspomagający wykonywanie obliczeń tzw. koprocesor. Koprocesor w całości wówczas przejmuje wykonywanie wszelkich skomplikowanych działań matematycznych, odciążając w ten sposób główny układ procesora. Wszystkie współczesne procesory mają wbudowaną taką jednostkę.

Kolejnym istotnym elementem z budowy komputera jest pamięć operacyjna. Składa się ona z modułów RAM (random access memory). Komputer ładuje do niej wszystkie dane i programy, z którymi właśnie pracuje. Pamięć operacyjna jest tymczasowa - po wyłączeniu komputera wszystkie dane i programy, które się w niej znajdowały, przepadają bezpowrotnie. Jej wielkość określona jest w megabajtach (MB). Na płycie głównej znajdują się gniazda dla dodatkowych modułów pamięci RAM. Po umieszczeniu w nich dodatkowych układów pamięci natychmiast podniesie się wydajność naszego komputera.

Dość dużym elementem pod względem gabarytowym wewnętrznej budowy komputera jest zasilacz. Jego główne zadanie to redukcja napięcia wychodzącego z sieci, czyli 220 V do 5 i 12 V. Zasilanie o takim właśnie napięciu jest potrzebne do pracy poszczególnych elementów systemu.

Ważnym elementem jest twardy dysk. Właśnie na nim na dłuższy czas są zapisywane wszystkie obrabiane dane i instalowane programy. Zapis dokonywany jest w tym przypadku na magnetycznej powierzchni, podobnie jak na dyskietkach. Ich głowica zapisująco-odczytujące znajdują się tuż nad powierzchnią magnetyczną i jest w ciągłej gotowości do zapamiętywania lub udostępniania danych z dysku. Pojemność dysków twardych określana jest w megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB).

Ostatnim z omawianych elementów będą gniazda kart rozszerzających. Służą one do rozbudowy komputera. Można w nich umieszczać np. kartę dźwiękową, sieciową, graficzną, modem i inne urządzenia. Kartę rozszerzeń możemy samodzielnie zainstalować w komputerze. Wystarczy, że odpowiednio umieścimy ją w wybranym gnieździe.

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela: