Konspekt lekcji

 

TEMAT: Rozpoczynamy pracę z programem Corel Draw

Czas 90' (2x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

 ogólne wiadomości o edytorze Corel Draw,

 omówienie widoku ekranu,

 omówienie podstawowych narzędzi programu (przybornik),

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni funkcje edytora grafiki,

uczeń wymieni podstawowe narzędzia programu

uczeń opisze wygląd ekranu w programie Corel Draw

 b) umiejętności:

uczeń będzie umiał uruchomić program Corel

uczeń będzie umiał poruszać się w środowisku Corel Draw,

uczeń będzie umiał przystosować do własnych potrzeb „wygląd” ekranu

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program CorelDraw)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

   rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Krótkie przedstawienie wiadomości o programie Corel Draw    (5')

Program Corel Draw zaliczyć możemy do programów profesjonalnych, a obsługa wymaga trochę wprawy. Corel jest programem obiektowym, czyli używa się w nim narzędzi tworzących kształt zdefiniowany wzorami matematycznymi.

3.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  (10')

Najszybszym sposobem uruchomienia programu Corel Draw to wybór ikony znajdującej się na naszym pulpicie. Jeżeli jednak nie posiadamy skrótu do programu to możemy go uruchomić przez menu Programy , dostępnego po kliknięciu przycisku Start.

4.     Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu  (45')

W chwili pierwszego uruchomienia programu przerazić nas może duża ilość narzędzi i różnorodność dostępnych opcji. Ciężko jest zorientować się w gąszczu różnorodnych i dość nietypowo brzmiących pojęć. Zacznijmy więc od początku.

Widok ekranu CorelDraw

1.      Pasek tytułu – pokazuje nam nazwę programu i nazwę aktualnie używanego pliku

2.      Pasek menu – kliknięcie na każdym z nagłówków menu otwiera dostęp do komend, wysuwanych palet i okien dialogowych.

3.      Pasek standardowy – czyli pasek zwierający typowe komendy Windows (nowy, otwórz, zachowaj, wytnij, kopiuj, wklej i drukuj) oraz dodatkowo kilka komend Corela (importuj, eksportuj, skala powiększenia, rodzaj widoku)

4.      Pasek właściwości – pasek zmieniający swój wygląd w zależności od rodzaju wybranego narzędzia. Dzięki niemu mamy łatwy dostęp do najważniejszych komend związanych z aktywnym w danej chwili narzędziem

5.      Pasek narzędzi – pasek zawierający około 40 narzędzi służących do edytowania i rysowania

6.      Okno dokumentu – czyli widok części roboczej naszego ekranu z zaznaczonymi granicami strony. Mamy możliwość rysowania w całej części roboczej, jednak na wydruku znajdzie się jedynie to co mieści w granicach strony.

7.      Pasek stanu – pokazuje pozycję kursora i podaje szczegółowe informacje o rysunku, takie jak rozmiar, kolor wypełnienia, grubość konturu i położenie obiektów. Klikając prawym klawiszem myszy na pasku stanu, otworzymy menu podręczne, dzięki któremu możemy umieścić w nim dodatkowe informacje

8.      Paleta kolorów – czyli menu umożliwiające nam wybór koloru obiektów i koloru ich krawędzi.

 

Przybornik programu Corel Draw

Przybornik zawiera „mnóstwo” narzędzi to tworzenia i edytowania obiektów. Wiele z nich umieszczonych jest na wysuwanych paletach i otwieranych poprzez klikanie na małych trójkącikach znajdujących się znajdujących się po prawej stronie przycisków narzędzi.

 

Wskaźnik
Kształt      (a)
Powiększenie       (b)
Rysunek odręczny     (c)
Prostokąt
Elipsa
Wielokąt     (d)
Tekst
Interakcyjne wypełnienie
Interakcyjna przeźroczystość
Interakcyjna metamorfoza     (e)
Kontur           (f)
Wypełnienie          (g)

a) Kształt

b) Powiększenie

c) Rysunek odręczny

d) Wielokąt

e) Interakcyjna metamorfoza

g) Kontur

h) Wypełnienie

     rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (15')

1.   Do czego służy program Corel Draw?

2.   Omów różnice pomiędzy programem Corel Draw a poznanym wcześniej programem Paint.

3.   Wylicz narzędzia z przybornika i omów pokrótce ich przeznaczenie.