Konspekt lekcji

  

TEMAT: Podstawowe wiadomości o grafice.

 Czas 45' (1x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

ogólne wiadomości o grafice,

rodzaje grafiki,

różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami grafiki,

rozszerzenia plików graficznych

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni rodzaje programów graficznych

uczeń wymieni rodzaje grafiki i będzie znał istotne różnice,

 b) umiejętności:

uczeń będzie umiał określić plik graficzny na podstawie rozszerzenia

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, plansze

 PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

 PRZEBIEG LEKCJI:

   rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Krótkie przedstawienie wiadomości o grafice komputerowej    (20')

Rozróżniamy dwa rodzaje obrazów graficznych, a co za tym idzie dwa rodzaje programów graficznych

obiektowe (zwane również wektorowymi)

bitmapowe (rastrowe)

Grafika obiektowe

W obiektowych programach graficznych używa się narzędzi tworzących kształty definiowane wzorami matematycznymi. Bez względu na skalę wyświetlanego obiektu jego właściwości nie zmieniają się, a przesuwanie jednego obiektu nie ma wpływu na pozostałe elementy. Każdy obiekt wektorowy ma opisujące go właściwości, takie jak: kolor, kształt rozmiar. Obiekty wektorowe wyglądają na ekranie tak samo w przybliżeniu jak i w oddaleniu – mają ciągłe linie i jednolite kolory. Jakość wydruku rysunków wektorowych jest uzależniona jedynie od rozdzielczości drukarki.

Obrazy tworzone za pomocą programów do grafiki wektorowej nie przypominają skanowanych fotografii, ponieważ programy te służą przede wszystkim do kreślenie linii i krzywych.

Grafika bitmapowa

Obrazy bitmapowe składają się z maleńkich plamek zwanych pikselami, które układają się w kolorowe wzory. Każdemu pikselowi przyporządkowana jest liczba określająca barwę danego punktu oraz miejsce, w którym znajduje się w obrazie. Kształt i kolor obrazka bitmapowego jest jednolity tylko, gdy patrzymy na niego z daleka. W przybliżeniu widać oddzielne plamki. Jakość wydruku jest uzależniona tutaj od rozdzielczości samego obrazka.

Obraz pokrywający pełny obszar ekranu składa się z reguły z 600 rzędów po 800 pikseli, a więc w sumie składa się z około 500.000 pikseli.

Za pomocą programów do malowania tworzymy obrazy bitmapowe przypominające często prawdziwe fotografie.

Grafika na ekranie monitora

Przy obróbce zeskanowanych fotografii istotne jest, aby grafika wyświetlana na ekranie monitora, zbliżona była pod względem jakości do oryginału. W tym celu dla monitora należy ustawić maksymalną paletę kolorów, jaką pozwala uzyskać używana przez nas karta graficzna. Przy ustawieniu 16 bitów uzyskujemy jakość fotograficzną. Jednak wraz ze zwiększeniem liczby wyświetlanych kolorów może zmaleć nam prędkość pracy komputera

Urządzenia wejścia – czyli pędzle i pisaki naszego komputera

Mysz – umożliwiająca tworzenie grafiki wektorowej i bitmapowej

Tablet graficzny – urządzenie przypominające swymi rozmiarami książkę i posiadające powierzchnię wrażliwą na nacisk i każdy ruch specjalnego pisaka. Praca ze wspomnianym urządzeniem przypomina tradycyjną formę kreślenia.

Skanery – za pomocą których możliwe jest przenoszenie grafiki znajdującej się na papierze do pamięci komputera.

Karty video – czyli karty umożliwiające przechwytywanie obrazów telewizyjnych lub odtwarzanych kaset wideo, a następnie zapisać go w postaci plików graficznych

Zeskanowane jak i przechwycone obrazy zapisać możemy jedynie jako bitmapy.

 Podstawowe rozszerzenia plików powiązanych z grafiką

Obecnie istnieje ogromna liczba rodzajów plików graficznych i ciężko jest zapamiętać nam wszystkie ich rodzaje. Najpopularniejsze obecnie to jpg, gif wykorzystywane głównie na stronach internetowych, bmp – np. nasze tapety w Windows.

Oprócz wspomnianych istnieją: emf, pcx, png, cdr, wmf, ppm, psd, rgb, tif i wiele innych.

  rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (10')

1.   Jakie rozróżniamy rodzaje plików graficznych i czym się różnią

2.   W czym głównie wykorzystywane są pliki z rozszerzeniami jpg (jpeg), gif