KONSPEKT LEKCJI

  

Temat: Rozpoczynamy pracę z internetem.

Czas: 315` (7x45`)

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

punktor

zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z tematem lekcji

punktor

zapoznanie uczniów z podstawowymi usługami internetu

punktor

uświadomienie uczniom "potęgi" internetu

punktor

uświadomienie uczniom korzyści i wad wynikających z internetu

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

punktor

uczeń wymieni usługi internetowe

punktor

uczeń wymieni podstawowe pojęcia związane z internetem

punktor

uczeń znane przeglądarki internetowe

punktor

uczeń wymieni przynajmniej jedną wyszukiwarką i będzie przekonany o korzyściach wynikających z jej korzystania

b) umiejętności:

punktor

uczeń będzie umiał uruchomić przeglądarkę internetową

punktor

uczeń będzie umiał założyć sobie konto pocztowe

punktor

uczeń będzie umiał wyszukać żądaną informację w internecie, skorzystać z wyszukiwarki

punktor

uczeń będzie umiał zalogować się i korzystać z wirtualnych pogawędek

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestaw komputerowy wyposażony w modem + oprogramowanie (Internet Explorer lun Netscape Navigator)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

    rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (10')

2.     Krótkie wprowadzenie do tematu lekcji     (15')

Na dzisiejszych zajęciach rozpoczynamy pracę z globalną siecią komputerową łączącą kilkadziesiąt milionów komputerów na wszystkich kontynentach czyli z intenetem. Obecnie przez Internet możemy rozmawiać, robić zakupy, wymieniać informacje, oglądać "na żywo" najnowsze wydarzenia albo żartować z "interkolegami"

3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć  związanych z Internetem i zapisanie ich w zeszycie (20`)

Internet jest to sieć komputerowa umożliwiająca dostęp do ogromnej ilości przeróżnych informacji. Działa na zasadzie rozległej sieci łączącej ze sobą wiele różnych systemów komputerowych, rozmieszczonych we wszystkich zakątkach świata. Proces łączenia się pomiędzy komputerami przebiega za pomocą odpowiednich linii przesyłowych, które oplatają cały świat. W miejscach przecięcia tych linii, zwanych węzłami, znajdują się specjalne komputery tzw. routery, które podobnie jak policjanci sterują ruchem informacji na skrzyżowaniach sieci. Jeśli któryś z routerów jest nieczynny połączenie jest realizowane przez inny router.

Jednym ze sposobów podłączenia się do Internetu jest tzw. połączenie komutowane czyli połączenie kablem telefonicznym, aby więc korzystać z niego, potrzebny jest komputer, modem, linia telefoniczna oraz odpowiednie oprogramowanie. Modem znajdujący się w naszym komputerze łączy się z centralą telefoniczną, w której znajdują się modemu dostępowe sterowane i połączone z komputerem nadzorującym ich pracę. Ów komputer następnie poprzez kabelki i rutery wpięty jest w ogólnoświatową sieć.

4. Omówienie poszczególnych zagadnień związanych z tematem lekcji  (20')

Usługi w Internecie

Istnieje kilka rodzajów usług internetowych. Większość przeglądarek stron WWW pozwala na dostęp do następujących usług:

Ø      grupy dyskusyjne - służą do wymiany wiadomości na najróżniejsze tematy. Możemy je rozpoznać po znacznikach "alt.*", "sci.*" czy "talk.*"

Ø      IRC (Internet Relay Chat) - umożliwia grupom użytkowników prowadzenie sieciowych "dyskusji"

Ø      FTP - wykorzystywany jest do kopiowania plików z serwera na komputer użytkownika (adres serwera rozpoczyna się od "ftp://")

Ø      TELNET - umożliwia zdalną pracę na innym komputerze za pośrednictwem naszego własnego PC-eta

Ø      World Wide Web - to najbardziej interesujący obszar Internetu. Poprzez WWW możemy uzyskać dostęp do praktycznie wszystkich innych usług internetowych (http://*)

Strony WWW

Strona WWW (World Wide Web) to dokument wykonywany przy użyciu specjalnych programów tworzących plili w formacie *.html (HTML - Hyper Text Markup Language). Dokument taki osadzony jest na serwerze i dostępny dla użytkowników z całego świata, którzy mogą zapoznać się z prezentowanymi tam zagadnieniami. Liczba zarejestrowanych stron WWW sięga na świecie kilkuset milionów. Tworzą je wielkie korporacje, rządy światowych mocarstw, organizacje i wojsko, ale także niezależni artyści, uczniowie szkół, osoby prywatne. Strona WWW ukazuje bowiem to, co dla jej autora jest najważniejsze - dla jednego pieniądze, a dla drugiego niczym nie skrępowaną wolność wypowiedzi.

Interfejs WWW przypomina wyglądem obszar roboczy Windows i służy przede wszystkim temu, by jego obsługa była maksymalnie ułatwiona, a więc możliwa również w przypadku całkiem początkujących użytkowników. Zasada obsługi WWW opiera się na wywoływaniu stron głównych innych komputerów. Na stronach tych znajdują się odsyłacze, tzw. Hyperlinki (hiperłącza), których kliknięcie powoduje wyświetlenie na ekranie kolejnych informacji. Ponadto wiele stron zawiera elementy multimedialne, a więc nie tylko tekst, ale i obrazky, dźwięk, a nawet wideo sekwencje.

Przęglądarki

System Windows 95 (i jego nowsze wersje) zawierają oprogramowanie potrzebne do obsługi Internetu: do obsługi poczty – Outlook Express, a do wyszukiwania informacji - przeglądarka internetowa - Internet Explorer.

Przypomnijmy, że do surfowania w Internecie potrzebny jest specjalny program, za pomocą którego możemy poruszać się od strony do strony. Programy takie nazywane są przeglądarkami WWW i są dostępne przede wszystkim u dostawców usług internetowych, ale i w samym Internecie. Czołowymi przedstawicielami tej grupy programów są produkty dwóch rynkowych potentatów: firmy Microsoft, produkt Internet Explorera, i Netscape, która stworzyła przeglądarke o nazwie Navigator. Istnieje też wiele innych programów tego typu, lecz dwa wyżej wymienione zdecydowanie przodują w swojej kategorii.  

Jeżeli chcemy otworzyć wybraną stronę, przede wszystkim musimy znać jej adres, który podajemy w polu adresowym. Następnie naciskamy klawisz Enter i czekamy. Szybkość pojawienia się strony zależy od szybkości naszego modemu i ruchu na łączach. Po otwarciu pierwszej strony, o jaką nam chodziło, możemy otworzyć następną na dwa sposoby: albo w polu Adres wpisać nowy adres strony (tak zwany adres URL), albo, jeśli chcemy poznać więcej informacji zawartych na otwartej stronie, kliknąć któryś z odsyłaczy.

Ćwiczenie nr 1

Uruchom program przeglądarki internetowej np. Internet Explorer i wpisz adres Wydawnictwa Szkolnego PWN http://www.wszpwn.com.pl/.

Wyszukiwanie informacji w sieci

Uzyskanie potrzebnych nam informacji umożliwiają tzw. wyszukiwarki.

Zasada działania wyszukiwarek jest następująca: specjalny program komputerowy tzw. "szperacz" (ang. webcrawler) przeszukuje zasoby Sieci, zbiera dane o dostępnych stronach WWW, a efektem tego działania jest lista stron na określony temat z tytułami, adresami i niewielkimi opisami. Znaleziska te są katalogowane i przechowywane w specjalnej bazie danych działającej w trybie online. Jeżeli chcemy znaleźć informacje na jakiś konkretny temat, możemy w odpowiednim okienku w którejś z wyszukiwarek wpisać słowo kluczowe lub poszukiwany termin. Rezultaty w postaci listy związanych z zapytaniem dokumentów pojawiają się zwykle już po kilku – kilkunastu sekundach. Możemy je przeglądać poprzez zwykłe kliknięcie na podkreślone tytuły. W zależności od wyszukiwarki, lista rezultatów poszukiwań może zawierać ułatwiające analizę i podjęcie decyzji informacje dodatkowe. Dzięki nim łatwiej docenić, które dokumenty mogą do czegoś się przydać, a które możemy pominąć. Różne wyszukiwarki w różny sposób prowadzą poszukiwania, przechowują i odzyskują dane.

Ćwiczenie nr 2

Wyszukaj informacje na temat najnowszych propozycji kinowych i teatralnych za pomocą znanej Ci wyszukiwarki (np. Infoseek http://szukaj.arena.pl, lub Altavista http://www.altavista.pl).

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna  - jest to obecnie najszybsza i najtańsza forma porozumiewania się między użytkownikami sieci. Poczta działa na zasadzie zapisywania informacji do skrzynki wybranego użytkownika, gdzie czeka ona na odbiór. Użytkownik, który rozpoczyna pracę w sieci, jest informowany, że czeka na niego poczta. Może ją otrzymać za pośrednictwem programu obsługi poczty.

         Przesyłać można drobną korespondencję tekstową, a także pliki informacyjne. Koszt przesyłania to koszt połączenia telefonicznego. Szybkość przesyłania informacji zależy od obciążenia sieci. List przechodzi przez kolejne węzły, gdzie czeka na możliwość dalszego przesyłania.

         Aby móc odbierać i wysyłać pocztę elektroniczną, należy mieć założone konto na serwerze jednego z dostawców usług internetowych, odpowiednio skonfigurowany modem i program do obsługi poczty, na przykład Microsoft Outlook Express wchodzący w skład Internet Explorera. Program powinien być zainstalowany wraz z przeglądarką.

Mamy również możliwość obsługi swojego konta pocztowego jako strony WWW. W większości takich połączeń powinniśmy się poruszać na tzw. stronach zaszyfrowanych, czyli widocznych i dostępnych tylko dla nas. Na taki rodzaj stron automatycznie przechodzi nasza przeglądarka jeżeli jest to wymagane. Taki sposób transmisji powinien ustawić nasz dostawca usług.

Zakładanie konta

Jednymi z najpopularniejszych dostawców usług internetowych są Wirtualna Polska (http://www.wp.pl) oraz ONET (http://www.onet.pl).

Strony do jakich odnoszą się wcześniej wpisane adresy określa się jako portale internetowe. Obecnie dość ciężko jest sprecyzować dokładną definicję portali, w przybliżeniu możemy powiedzieć iż jest to strona oferujące nam darmowe konta pocztowe, udostępniające swoje serwery dla prywatnych stron WWW, oferujące wirtualne pogawędki, przedstawiające nam informacje na temat najświeższych informacji, pogody, podające datę, czas, obchodzone imieniny i wiele, wiele innych danych.

My w najbliższym czasie postaramy się założyć własną skrzynkę pocztową na stronie firmy ONET.

1. Przede wszystkim musimy mieć połączenie z internetem. Następnie musimy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres portalu na którym zakładać będziemy swoje konto

2. Na głównej stronie powinniśmy wybrać odnośnik do Poczty. Otworzy nam się kolejne okienko, w którym  możemy się „zalogować” lub zarejestrować jako nowy użytkownik. W przypadku takim jak my, gdy zakładamy konto pierwszym naszym krokiem będzie rejestracja

Jednak przed rejestracją powinniśmy zapoznać się z regulaminem użytkowania poczty.

W chwili rejestracji wybieramy swój identyfikator (pseudonim lub tzw. Login – nazewnictwo zależy od portalu) oraz hasło. Identyfikator ten będzie częścią naszego adresu pocztowego.

„Identyfikator”@nazwa_portalu (w przypadku Onetu będzie to mniej więcej tak wyglądać: [email protected] gdzie xxxxx jest naszym identyfiaktorem). W przypadku gdy zakładamy naszą skrzynkę pocztową na dość popularnym portalu musimy liczyć się z „wymyśleniem” sobie dość oryginalnego loginu gdyż na pewno Maryś, Józków i Mariuszów jest już pełno. W chwili gdy wpiszemy już istniejący login komputer wyświetli nam komunikat o błędzie i poprosi nas o ponowną próbę.

3. Prócz wspomnianych danych, na stronie rejestracyjnej podać możemy nasze bliższe dane, zainteresowania i co dość często może okazać się przydatne alternatywne pytanie w chwili gdy zapomnimy nasze hasło. Osobiście możemy zadeklarować nasze pytanie, jak również musimy zamieścić odpowiedź. W chwili logowania, gdy nie pamiętamy hasła, portal zada nam zadeklarowane pytanie. Nasza poprawna odpowiedź pozwoli nam na „awaryjne” logowanie. Wszystkie dane jakie wprowadzamy w formularzu na stronie nie są widoczne dla innych użytkowników internetu, gdyż nasz komputer jest w tzw. bezpiecznym połączeniu. Świadczy o tym zamknięta kłódka w dolnym pasku naszej przeglądarki oraz adres odwiedzanej strony zaczynający się od http://.

4. Po udanej rejestracji komputer wyświetl nam podsumowanie naszego konta internetowego, umieszczając w nim nazwę oraz parametry serwera poczty przychodzącej i wychodzącej. Parametry te przydać się nam mogą w chwili konfiguracji programu do obsługi naszej skrzynki pocztowej (np. Outlook Express). Konfiguracja dodatkowego programu nie jest jednak konieczna.

Od tej chwili twoja skrzynka pocztowa zaczyna istnieć. Możesz wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. Po zalogowaniu komputer wyświetli stan twoje skrzynki pocztowej (tzn. czy masz nowe wiadomości, ile masz wiadomości już przeczytanych itp.). Przechodząc na odpowiednie zakładki możemy przeczytać otrzymane wiadomości lub wysłać.

W chwili gdy chcemy wysłać nową wiadomość do znajomego w polu Do: podać musimy adres jego skrzynki pocztowej. Kolejne pole to pole DW (Do wiadomości). Pole to wypełniamy w przypadku gdy chcemy aby nasza poczta została wysłana do wiadomości jeszcze jednej osoby. W polu Temat wpisujemy treść tematu naszej poczty. Gdy chcemy naszej znajomej osobie wysłać np. swoje elektroniczne (zeskanowane) zdjęcia skorzystać będziemy musieli z opcji Załącznik. Po wyborze tego polecenie otworzy nam się okno dialogowe, w którym będziemy musieli odnaleźć i wskazać żądany plik.

Ćwiczenie 3

Przy pomocy swojej skonfigurowanej  skrzynki pocztowej wyślij wiadomość do swojego sąsiada.

Ćwiczenie 4

W chwili gdy twój sąsiad wyśle wiadomość do Ciebie, postaraj się ją odebrać i przeczytać. Pamiętać musisz, iż wiadomość nie dotrze do ciebie chwilę później od jej wysłania. Czas jej dostarczania uzależniony jest głównie od ruchu w sieci.

 Wirtualne pogawędki - IRC

Internet Relay Chat (IRC) stanowi doskonałą i coraz tańszą alternatywę dla telefonicznych rozmów międzymiastowych lub międzynarodowych, do których można go porównać.

Rozmowy za pośrednictwem IRC odbywają się na żywo, czyli w czasie rzeczywistym. Treść wypowiedzi wystukujemy na klawiaturze, a pozostali rozmówcy od razu widzą pisane słowa na ekranach monitorów. Aby jednak zacząć rozmowę online potrzebny będzie nam odpowiedni program. Jednym z najpopularniejszych jest mIRC, który można skopiować ze strony http://www.mirc.co.uk lub z cd-romów dołączanych do pism komputerowych.

Włączając się do rozmowy podajemy swój pseudonim tzw. nick ewentualnie adres internetowy. Następnie wystarczy tylko poczekać na połączenie z serwerem i wybór kanału na jakim chcemy się znaleźć. Ilość odwiedzanych jednocześnie kanałów jest dowolna, a ich nazwy zaczynają się od znaczka # (chasz). Jeżeli chcemy porozmawiać z kimś indywidualnie to wystarczy dwukrotnie kliknąć jego nick znajdujący się na liście po prawej stronie okna kanału.

Coraz bardziej popularne stają się również kawiarenki czy też tzw. Chat oferowany przez omawiane wcześniej portale internetowe. Korzystając  z tego rodzaju usługi możemy wybrać jedną z kilku kategorii tematycznych. W chwili wyboru znajdziemy się w gronie osób dyskutujących na wybrany temat. Oczywiście jak w przypadku omawianego wcześnie programu, identyfikować się będziemy swoim pseudonimem lub np. adresem swojej skrzynki pocztowej

 

Ćwiczenie nr 5

Korzystając z Chat-u na portalu Onet zaloguj się wraz z kolegami do jednej "grupy" i  skomunikujcie się ze sobą.