Autor strony:

 

 

  Zbigniew Suszyński
  Nauczyciel elementów informatyki
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Straszewie
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Siniarzewie

  Prezentowane konspekty z informatyki są autorstwa Roberta Kaniewskiego
  Kontakt: r.kaniewski@pilicka.com.pl
  Więcej konspektów na stronie autora
  www.kanrob.republika.pl

 

Wprowadzenie do obsługi komputera

Zasady bezpiecznej i zdrowej pracy z komputerem  

Historia komputerów  

Budowa komputera  

Peryferia komputera  

Systemy operacyjne komputerów osobistych

System operacyjny DOS  

System operacyjny WINDOWS  

Programy narzędziowe i wspomagające użytkownika

Programy narzędziowe – przeznaczenie i funkcje

Wirusy i profilaktyka antywirusowa

Prezentacja pojęć informatycznych za pomocą programów

Podstawowe wiadomości o edytorze tekstu Word    

Przenoszenie i kopiowanie tekstu, sprawdzanie pisowni

Sposoby wyróżniania tekstu - numerowanie i wyliczanie

Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym Excel

Rozwiązywanie równań, tworzenie wykresów

Wprowadzenie do programu Microsoft Access  

Tworzenie własnej bazy danych - praca z tabelami

Tworzenie własnej bazy danych - praca w formularzach

Programy graficzne i prezentacje multimedialne

Podstawowe wiadomości o grafice
Wiadomości o edytorze grafiki Paint
Rozpoczynamy pracę z programem Corel Draw
Corel Draw - rysujemy podstawowe figury
Kolorujemy nasze rysunki
Opracowujemy własną prezentację

Internet jako źródło informacji

Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych

Rozpoczynamy pracę z internetem

 

Napisz do autora strony