Peryferia komputera

 

Temat: Peryferia komputera - urządzenia wejścia / wyjścia

Czas: 90` (2x45`)

Cele lekcji:

a) wiadomości i ich rozumienie
uczeń zdefiniuje co to są urządzenia wejścia wyjścia
uczeń wymieni urządzenia wejścia - wyjścia
uczeń opisze każde z urządzeń

b) umiejętności

uczeń będzie umiał rozróżniać urządzenia wejścia wyjścia
uczeń będzie umiał określić przeznaczenie poszczególnych urządzeń,

Metody: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja

Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy + oprogramowanie, podręcznik, tablice poglądowe

PLAN LEKCJI:

PRZEBIEG LEKCJI:

· rozwinięcie punktu czwartego

1. Omówienie przez nauczyciela nowego tematu lekcji

Pracę każdego komputera można podzielić na trzy etapy:
wprowadzanie danych
przetwarzanie danych
prezentowanie wyników

Pierwszy z omawianych etapów realizowany jest za pomocą tzw. urządzeń wejściowych. Do najbardziej rozpowszechnionych, a zarazem niezbędnych urządzeń wejścia można zaliczyć klawiaturę oraz mysz. Klawiaturę można określić jako zbiór klawiszy służących do wprowadzania teksu i liczb oraz zbiór klawiszy funkcyjnych za pomocą których możemy sterować uruchomionym programem. Ponadto u góry klawiatury znajdują się tak zwane klawisze funkcyjne oznaczone od F1 do F12, umożliwiające szybki dostęp do specjalnych funkcji, jak np. drukowania czy zapisu. Oczywiście klawisze te nie działają tak samo we wszystkich programach. Jedynie klawisz F1 prawie zawsze spełnia tę samą funkcję: po jego naciśnięciu na ekranie pojawia się system pomocy danego programu.

Mysz ułatwia wykonywanie wielu czynności przy pracy z komputerem. W Windows służy do poruszania kursorem na ekranie monitora lub szybkiego wybierania poszczególnych opcji. Mysz może służyć do sterowania systemem, wybierania poleceń menu i zaznaczania obiektów na ekranie. Komputer odczytuje ruchy myszy dzięki kulce znajdującej się na jej spodzie. Dotyka ona dwóch kółek zaopatrzonych w czujniki. Przesuwając mysz poruszamy również kulką, a tym samym i kółka z czujnikami. Te zaś przekazują informacje do komputera, który odpowiednio je przetwarza, powodując ruch wskaźnika myszy na ekranie monitora.

Do kolejnych urządzeń za pomocą których możemy wprowadzać dane do komputera należy zaliczyć:

Skaner. Skanery przekształcają optyczne informacje na komputerowe dane. Skaner za pomocą czujników bada kolor i jasność odczytywanego obrazu. Po przekazaniu informacji o obrazie do komputera można je w dowolny sposób modyfikować tworząc na ekranie monitora zupełnie nowe obrazki.

Aparat cyfrowy.Aparaty cyfrowe nie potrzebują filmu fotograficznego. Obraz który do nich trafia zapisywany jest natychmiast w postaci cyfrowej. Po podłączeniu takiego aparatu do komputera wszystkie obrazy mogą zostać przeniesione do PC-ta i wyświetlone na ekranie monitora.

W celu zaprezentowania wyników naszych działań na komputerze zmuszeni jesteśmy skorzystać z tzw. urządzeń wyjściowych. Podstawowym elementem wyjściowym w komputerze jest monitor. Żaden komputer PC nie nadaje się do pracy bez monitora lub wyświetlacza. Monitor nie różni się zanadto od zwykłego odbiornika telewizyjnego, prócz faktu iż potrafi odbierać informacje przesyłane mu przez komputer. Instrukcje dotyczące tego, co ma być wyświetlane na jego ekranie, przekazuje mu zainstalowana w komputerze karta graficzna, która przetwarza je do postaci zrozumiałej dla monitora. Komputery przenośne wykorzystują płaskie ekrany wyświetlaczy, które funkcjonują na zasadzie podobnej do wyświetlaczy kalkulatorów. Różnica polega na tym, że na ekranie tych komputerów można wyświetlać nie tylko cyfry i litery, lecz także grafikę.

Drukarki. Drukarki spełniają podobną rolę jak monitory - tyle tylko, że tak tekst jak i grafika pojawiają się nie na ekranie tylko na papierze. Cały proces wygląda podobnie: informacje jakie mają pojawić się na papierze, wysyłane są z komputera do drukarki. Tam zostają zamienione w obraz strony, który następnie trafia na papier.

Ploter - urządzenie znajdujące zastosowanie w praktyce inżynierskiej. Na podstawie danych przesyłanych z komputera wykreśla on z bardzo wysoką precyzją rysunki techniczne, schematy elektroniczne, projekty.

Niektóre z peryferiów komputerowych zaliczyć możemy zarówno do urządzeń wejścia jak i wyjścia. Do grupy tej zaliczyć możemy:
Modem, który umożliwia komunikowanie się za pośrednictwem sieci telefonicznej z innymi komputerami na całym świecie, a co za tym idzie możemy wysyłać jak i odbierać dane, obrazy, dźwięki itp.

Karty dźwiękowe. Jeżeli do komputera podłączy się parę głośników, karta dźwiękowa służyła będzie jako urządzenie odtwarzające. Dźwięk i muzyka używane są w grach komputerowych jak i w programach edukacyjnych. Ponadto wiele programów wydaje dźwięki ostrzegawcze, które w przypadkach zagrożenia można usłyszeć w podłączonych do komputera głośniczkach. Funkcje wejścia, karty dźwiękowe spełniają w momencie konwersji dźwięku pochodzącego np. z płyt CD, urządzeń hi-fi, czy też mikrofonów, do postaci danych, które może przetwarzać komputer.

Napęd dyskietek. Napęd dyskietek jest jednym z podstawowych urządzeń wejścia / wyjścia. Za jego pośrednictwem możemy zarówno wprowadzać dane z dyskietki do komputera jak również gromadzić wyniki działań komputera na dyskietkach umożliwiając w ten sposób korzystanie z nich na innych komputerach.

 rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:

Link dla zainteresowanych stacjami dysków elastycznych
Link dla zainteresowanych stacjami dysków CD