Konspekt lekcji

 

 

TEMAT: Opracowujemy własną prezentację

Czas 180’ (4x45’)

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

wiadomości o programie Power Point

tworzenie własnej prezentacji

edycja prezentacji

uruchamianie pokazu

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń wymieni przeznaczenie programu Power Point

uczeń opisze sposoby tworzenia prezentacji

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał stworzyć własną prezentację wykorzystując pustą prezentację, szablony lub kreatora prezentacji

uczeń będzie umiał edytować istniejącą prezentację

uczeń będzie umiał dodać dźwięk, klip wideo lub obraz do prezentacji

uczeń będzie umiał zaprezentować efekty swojej pracy

uczeń będzie umiał zapisać rezultaty swojej pracy

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Power Point)

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

PRZEBIEG LEKCJI:

     rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (10')

2.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela  (20')

Program PowerPoint należy do programów z rodziny Microsoft. Sposób uruchomienia jest identyczny jak w przypadku Worda czy Excela. Najprostszy sposób to skorzystanie ze skrótu znajdującego się na pulpicie. Jeżeli nie mamy takiego skrótu to wykorzystujemy menu Programy po kliknięciu na przycisk Start.

W pierwszym etapie, po uruchomieniu, pojawi się nam okno dialogowe z którego musimy wybrać jedną z opcji:

Więc jeżeli będziemy tworzyć naszą prezentację wybieramy Kreator zawartości lub Szablon projektu albo Pustą prezentację.

Kreator zawartości daje nam możliwość zadeklarowania z góry opcji dotyczących naszej nowej prezentacji (dostarczanie pomysłów, organizowanie prezentacji), a więc:

informacje dotyczące typu prezentacji

styl prezentacji

opcje prezentacji

Wykorzystanie kreatora zawartości pozostawia nam już tylko wpisanie treści naszej prezentacji. Nie zawsze jest to jednak dobry sposób na tworzenie własnego, oryginalnego pokazu.

Szablon projektu umożliwia nam wybór jednej z kilkunastu wcześniej przygotowanych prezentacji posiadających już dobrane tło i narzucających z góry obrany styl.

Wybierając Pustą prezentację własnoręcznie tworzymy pokaz według swoich upodobań i gustu

My opierać się będziemy na trzeciej opcji, a więc osobiście tworzyć będziemy „najwspanialszy pokaz na Świecie”.

3.   Omówienie przez nauczyciela widoku ekranu  (70')

W pierwszym kroku po uruchomieniu programu i wyborze pustej prezentacji ukazuje nam się zbiór projektów naszych slajdów.

W chwili wyboru jednego z układu pojawia nam się jego krótki opis. Jak każda prezentacja, nasza również będzie posiadała slajd tytułowy, na którym to w krótki sposób zawrzemy informacje o naszym pokazie.

Po zatwierdzeniu naszego wyboru ukaże nam się okno programu PowerPoint podzielone na dwie części: tzw. Widok konspektu naszej prezentacji oraz slajd który będziemy edytować.

Na pierwszy rzut oka ekran Programu PowerPoint jest bardzo podobny do znanych już programów Word i Excel, dlatego też głównie zajmiemy się omówieniem opcji nie występujących w tamtych programach.

Górne menu zawiera szereg znanych nam opcji, jednak poszczególne podmenu rozszerzone są o polecenia związane z pokazem slajdów i ich edycją.

Tak np. dzięki menu Wstaw poszerzyć możemy naszą prezentację o klip wideo lub dźwięk.

Menu format umożliwi nam zmianę układu slajdów, lub nadanie tła naszym slajdom (kolor jednolity, efekty wypełnienia). Dzięki temu menu możemy również zadeklarować dowolny plik graficzny jako nasze tło.

 

Całkiem nowym menu jest pozycja Pokaz

dzięki któremu możemy dostosować tempo przewijania naszych slajdów (próba tempa), określić styl pokazywania się nowych slajdów (Przejście slajdu), zadeklarować efekt pojawiania się napisów na slajdach (Ustawienie wstępne animacji), ustawić tzw. Akcję czyli co ma zostać wykonane przy otworzeniu danego slajdu np. ma uruchomić się jakiś program, odtworzyć dźwięk itp. (Ustawienia akcji) oraz możemy zadeklarować przyciski np. powrót do strony głównej, przejście o jeden slajd do przodu, do tyłu itp. (przyciski akcji).

Omówione menu to pomoc dla nas w edycji naszych slajdów. Podczas tworzenia własnej prezentacji będziemy mogli zauważyć, że każdy z projektów przedstawia dodatkowe możliwości, a więc np. możemy dodać klipart, obraz, stworzyć schemat organizacyjny.

Na samym początku tworzyliśmy slajd tytułowy, następnie mogliśmy poddać go edycji. Teraz wystarczy dodawać nowe slajdy (górne menu, pozycja Nowy slajd)

Zapisywanie rezultatów pracy

Metody zapisu prezentacji oprócz rodzajem pliku nie różnią się od wcześniej poznanych programów firmy Microsoft, czyli wykorzystujemy menu Plik – Zapisz jako

Uruchomienie prezentacji

Najprostszym sposobem uruchomienia prezentacji jest kliknięcie pozycji  Wyświetl pokaz z menu Pokaz, lub kliknięcie klawisza funkcyjnego F5. Kolejnym sposobem jest wybór odpowiedniej ikony z dolnego lewego rogu ekranu uruchamiającej nasz pokaz.   

4. Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela   (55’)

Ćwiczenie nr 1

Zaprojektuj i zademonstruj prezentację na temat ostatnio przeczytanej książki, czasopisma lub artykułu zawierającej co najmniej 20 slajdów. W swojej prezentacji wykorzystaj dźwięki, kliparty lub obrazy. 

     rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:  (15')

1.   Omów pokrótce menu Pokaz

2.   Opisz proces wstawiania dźwięku, obrazu, klipu filmowego