Konspekt lekcji (Word 2)

TEMAT: Przenoszenie i kopiowanie tekstu. Sprawdzanie pisowni.

Czas 1 x 45 min.

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

otwieranie istniejącego dokumentu
przenoszenie i kopiowanie tekstu,
sprawdzanie pisowni

CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

uczeń opisze różnicę między przenoszeniem a kopiowaniem,
uczeń wymieni metody przenoszenia i kopiowania tekstu

b) umiejętności:

uczeń będzie umiał otworzyć istniejący dokument,,
uczeń będzie umiał przenosić i kopiować wybrane fragmenty tekstu,
uczeń będzie umiał sprawdzić i poprawić pisownię w dokumencie,

 

METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie (program Word 7,0)

PLAN LEKCJI:

 1. Czynności wstępne   (5')
 2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji
 3. Uświadomienie uczniom celu lekcji
 4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji
 5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

 

PRZEBIEG LEKCJI:

rozwinięcie punktu czwartego
 1. Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji
 1. Wyjaśnienie podstawowych zasad kopiowania, przenoszenia tekstu i sprawdzania pisowni tekstu (15')

 

Kopiowanie tekstu

 1. Zaznaczyć fragment tekstu trzymając lewy klawisz myszy i przeciągając jej wskaźnik po tekście
 2. Z menu Edycja wybrać opcję Kopiuj lub kliknąć lewym klawiszem myszy na pasku Standardowym i wybrać przycisk Kopiuj
 3. Aby kopia fragmentu tekstu została umieszczona w miejscu w którym chcemy,

aby się znalazła należy postawić tam kursor, z menu Edycja wybrać opcję Wklej lub kliknąć lewym klawiszem myszy na pasku Standardowym i wybrać przycisk Wklej

 

Menu Edycja

Widok menu "Edycja"

Menu z paska standardowego dotyczące wycinania,m kopiowania i wklejania

Przenoszenie tekstu

 1. Zaznaczyć fragment tekstu trzymając lewy klawisz myszy i przeciągając jej

  wskaźnik po tekście

 2. Z menu Edycja wybrać opcję Wytnij lub kliknąć lewym klawiszem myszy na

  pasku Standardowym i wybrać przycisk Wytnij

 3. Aby wycięty fragment tekstu został umieszczony w miejscu w którym chcemy,

  aby się znalazła należy postawić tam kursor, z menu Edycja wybrać opcję Wklej lub kliknąć lewym klawiszem myszy na pasku Standardowym i wybrać przycisk Wklej

Sprawdzanie pisowni

Automatyczne sprawdzanie pisowni i gramatyki podczas pisania (opcje dotyczące sprawdzania gramatyki odnoszą się tylko do języka angielskiego)

 1. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Pisownia i

  gramatyka.

  Widok menu "Opcje"

 2. Zaznacz pola wyboru Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania i Sprawdzanie

  gramatyki w trakcie pisania.

 3. Wyczyść pola wyboru Bez wyświetlania błędów ortograficznych i Bez wyświetlania błędów gramatycznych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Podczas wpisywania tekstu do dokumentu, przypuszczalne błędy pisowni są podkreślane czerwoną, falistą linią, natomiast przypuszczalne błędy gramatyczne są podkreślane zieloną, falistą linią.

  5.   Aby poprawić błąd, kliknij prawym przyciskiem myszy błąd podkreślony falistą linią, a następnie z menu     podręcznego wybierz poprawną wersję.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki

Sprawdzanie pisowni napisanego tekstu

 1. Przenieś kursor na początek dokumentu
 2. Kliknij na pasku narzędzi Standardowy przycisk Pisownia i gramatyka lub z menu Narzędzia wybierz opcję Pisownia i gramatyka

Kliknięcie tego przycisku uruchamia narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki.

 1. Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela (5')

 2. Otworzenie przez uczniów istniejącego dokumentu (5')

 3. Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela (15')

Ćwiczenie 1

Przenieś dowolny fragment tekstu w nowe miejsce, następnie skopiuj inny fragment zaznaczonego teksu. Wykorzystaj wszystkie znane Ci metody kopiowania i przenoszenia.

Ćwiczenie 2

Odczytaj z dyskietki plik poprawa.doc. Sprawdź pisownię i popraw błędy poprzez kliknięcie przycisku Pisownia, a następnie zmienianie lub ignorowanie pisowni wyrazów zaznaczonych przez Worda w trakcie sprawdzania.

rozwinięcie punktu piątego

Powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji poprzez odpowiadanie na proste pytania zadawane przez nauczyciela:

 1. Omów różnicę pomiędzy kopiowaniem a przenoszeniem tekstu
 2. Jakie znasz metody kopiowania i przenoszenia tekstu? Która z wymienionych metod najbardziej Ci odpowiada? Dlaczego?
 3. W jaki sposób sprawdzamy pisownię i poprawiamy błędy zawarte w tekście?