Konspekt lekcji

 

Temat: Systemy operacyjne - WINDOWS

Cele lekcji:

Zapoznanie uczniów z pojęciem i zadaniami systemu operacyjnego WINDOWS
Uświadomienie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami pracy w omawianym systemie

Metody: pogadanka, elementy wykładu, prezentacja, ćwiczenia

Środki dydaktyczne: zestaw komputerowy + oprogramowanie (WINDOWS 95, 98), prezentacja komputerowa

Czas: 180` (4x45`)

Plan lekcji:

1. Czynności organizacyjne (5`)

2. Wprowadzenie do tematu lekcji (10`)

3. Uświadomienie uczniom celu lekcji

4. Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5. Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

Przebieg lekcji

rozwinięcie punkty czwartego

1. Przypomnienie ogólnych wiadomości na temat systemu operacyjnego (10’)

Jak pamiętamy system operacyjny ma za zadanie: zarządzać, nadzorować pracę komputera i wszystkich urządzeń peryferyjnych i stworzyć środowisko, w którym pracują inne programy. Pełni on następujące funkcje:

zapewnia obsługę dialogu pomiędzy użytkownikiem a komputerem,
nadzoruje wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi urządzeniami systemu,
organizuje zapis informacji na dysku,
zarządza pamięcią operacyjną,
ułatwia tworzenie i uruchamianie innych programów,
sygnalizuje błędy.

2. Windows, czyli okna (10`)

W szkołach najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym jest obecnie WINDOWS 95 i jego następca WINDOWS 98. Systemy te, jak również ich poprzednik WINDOWS 3.xx stworzone zostały aby ułatwić posługiwanie się komputerem. Firma Microsoft stworzyła system operacyjny Windows, pracujący w przyjaznym dla użytkownika środowisku graficznym.

W systemie Windows prawie wszystkie polecenia można wykonać za pomocą myszy, co jest łatwiejsze niż używanie klawiatury. System WINDOWS nie wymagają od nas znania składni i parametrów jakichkolwiek poleceń. Wydawanie rozkazów systemowi odbywa się przez kliknięcie na odpowiedniej ikonie. System zaś przetwarza sobie wybrane przez nas “okienko graficzne” na zrozumiałe dla komputera polecenie.

3. Organizacja systemu Windows 95 (45`)

pasek zadań

Jest najczęściej wykorzystywanym elementem Windows. Menu Start zapewnia możliwość uruchamiania aplikacji, a większą jego część zajmują etykiety aplikacji aktywnych. Oprócz szybkiego dostępu do aplikacji na pasku zadań jest wyświetlana godzina, natomiast datę można odczytać zatrzymując wskaźnik myszy na zegarze. Podwójne kliknięcie na zegarze przywołuje arkusz właściwości, gdzie można ustawić datę, godzinę i strefę czasową. Korzystając z właściwości paska zadań możemy zmieniać opcje paska zadań (np. jego automatyczne ukrywanie). Pasek zadań umożliwia porządkowanie menu Start (dodawanie i usuwanie elementów menu Start).

 • menu start
 • Zapewnia przejrzystość i sprawny dostęp do aplikacji. Do jego utworzenia wykorzystywany jest folder Menu Start. Zawiera on podfoldery wypełnione skrótami. Skróty pod postacią ikon znajdują się również na pulpicie.

  Standardowo w Menu Start można znaleźć następujące pozycje:

   

  Programy - szybki dostęp do aplikacji zainstalowanych pod systemem

  Dokumenty - po zainstalowaniu pakietu Office szybki dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów

  Ustawienia - dostęp do Panelu Sterowania

  Znajdź - możliwość wyszukiwania plików i folderów na dysku

  Pomoc – czyli podpowiedzi systemu

  Uruchom - uruchamianie wybranego programu z możliwością przekazania mu dodatkowych parametrów lub opcji

  Zamknij system - zakończenie pracy w systemie Windows i bezpieczne wyłączenie lub zrestarowanie komputera

  Menu Start można dowolnie modyfikować dodając lub usuwając żądane aplikacje.

 • panel sterowania
 • Zawiera elementy umożliwiające zmianę niektórych właściwości środowiska Windows 95. Elementy wchodzące w skład Panelu sterowania to: czcionki, data/godzina, dodaj nowy sprzęt, dodaj/usuń programy, drukarki, dżwięki, ekran, hasła, internet, klawiatura, multimedia, mysz, system, ustawienia regionalne

  4. Zarządzanie plikami i folderami (20`)

  Sprawne zarządzanie plikami i folderami w Windows 95 umożliwia standardowo dołączony Eksplorator Windows. Wygląd okna Eksploratora Windows pokazuje poniższy rysunek.

  Za pomocą Eksploratora Windows można:

  wybierać pliki i foldery;
  przenosić pliki i foldery;
  zmieniać nazwę plików i folderów;
  usuwać pliki i foldery;
  odczytywać rozmiar i lokalizację plików i folderów.

  Warto wspomnieć, iż Eksplorator Windows można wykorzystywać także do innych celów jak:

  uruchamianie aplikacji;
  tworzenie skrótów na pulpicie

  5. Utrzymanie sprawności systemu (15`)

  Aby utrzymać sprawność systemu niezbędne jest korzystanie z programów ScanDisc i Defragmentator dysków. Na każdym komputerze wcześniej czy później pojawią się uszkodzenia w logicznej strukturze dysku twardego. Pozostawienie ich samym sobie równoznaczne jest z pogodzeniem się z tym, że któregoś dnia ujrzymy komunikat o niemożności otwarcia jednego lub więcej plików. Jeszcze bardziej nieuniknione jest stopniowe spowolnienie pracy aplikacji wraz z rosnącą fragmentacją dysku.

  6. System operacyjny Windows 98 (20`)

  Microsoft wykazał się dużą pomysłowością w reklamie systemu:” Windows 98 pracuje lepiej i gwarantuje lepszą zabawę”. Oznacza to, że dopracowano szczegóły starszej wersji systemu. Poprawiono interfejs użytkownika, dodano kilka nowych narzędzi oraz rozszerzeń i system nowej generacji. Do najistotniejszych nowości należą:

  Narzędzia: optymalizacja Windows 98 jest znacznie łatwiejsza dzięki nowemu asystentowi, niż w wersji 95 nawet przy użyciu narzędzi zawartych w pakiecie MS Plus!

  Obsługa: Internet Explorer spełniający podwójną funkcję Eksploratora Windows i prze-glądarki WWW. Korzystając ze stron WWW Microsoftu, przeglądarka potrafi między innymi sprawdzać, czy Windows nie zawiera przestarzałych elementów. Jeśli na stronach producenta systemu pojawią się dla niego jakieś nowe komponenty, Internet Explorer może na życzenie użytkownika ściągnąć je z sieci i zainstalować. Dwukrotne kliknięcie ikony ustąpiło pojedynczemu, co jest przecież charakterystyczne dla przechodzenia do kolejnych stron za pomocą odsyłaczy w sieci. Jednocześnie w oknach Mój komputer wyświetlane są dodatkowe informacje (podgląd plików graficznych, nazwisko autora dokumentu) pojawiające się przy wybraniu dowolnego pliku. Te zmiany dotyczą również Pulpitu, który momentami może przez to przypominać strony WWW.

  Rozrywka: o fakcie dodania do nowej wersji Windows modułu do odtwarzania dysków DVD było wiadomo już dawno. Czymś równie oczywistym jak mogło się wydawać miał być interfejs, którego jednak zabrakło w Windows 98, uniemożliwiający odbieranie audycji telewizyjnych za pośrednictwem Internetu. Zamiast niego w nowszej wersji systemu znajdziemy mnóstwo drobniejszych elementów multimedialnych nowe dźwięki, interesujące animacje, lupę ekranu i nowe wygaszacze.

  System: zmiany dokonały się oczywiście także “pod maską” systemu. Windows 98 korzysta z nowego modelu sterowników, dzięki któremu funkcja automatycznego rozpoznawania sprzętu działa znacznie efektywniej.

  7. Ćwiczenia (45`)

  Ćwiczenie 1 (uruchamianie i zakończenie pracy programu)

  Uruchom program – grę komputerową, a następnie zakończ pracę tego programu

  Ćwiczenie 2 (przemieszczamy okna na Pulpicie i zmieniamy ich rozmiary)

  1. uruchom dowolną grę
  2. otwórz okno Pomocy
  3. przenieś okna tak, by nie zasłaniały się wzajemnie
  4. zmień rozmiary okien w taki sposób, aby można było grać i równocześnie czytać treść Pomocy

  Ćwiczenie 3 (zwijamy okna do ikony i rozwijamy je)

  1. uruchom dowolną grę
  2. zminimalizuj, a następnie rozwiń okno gry

  Ćwiczenie 4 (kończymy pracę systemu Windows)

  1. zakończ pracę wszystkich uruchomionych programów, również systemu Windows
  2. wyłącz komputer