Konspekt lekcji (Access 3)

 

 

TEMAT: Tworzenie własnej bazy cd. – tworzenie formularza

 Czas 135' (3x45')

ZAKRES TREŚCI PROGRAMOWYCH:

  wiadomości z zakresu bazy danych

 umiejętności tworzenia własnej bazy danych - formularze

 CELE LEKCJI:

a) wiadomości i ich rozumienie:

 uczeń będzie znał podstawowe pojęcia związane z tworzeniem formularzy

 uczeń będzie znał kolejne kroki w tworzeniu formularzy

 b) umiejętności:

 uczeń będzie umiał uruchomić program Microsoft Access

 uczeń będzie umiał otworzyć istniejącą bazę danych

 uczeń będzie umiał utworzyć formularz w programie Microsoft Access

 uczeń będzie umiał „poruszać” się w stworzonym formularzu

 uczeń będzie umiał powiązać pola z formularz z polami z tabeli

 METODA: wykład połączony z metodą laboratoryjną i instruktażem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica, zestaw komputerowy + oprogramowanie Ms Access

PLAN LEKCJI:

1.   Czynności wstępne   (10')

2.   Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji

3.   Uświadomienie uczniom celu lekcji

4.   Realizacja poszczególnych etapów lekcji

5.   Czynności końcowe - powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

 PRZEBIEG LEKCJI:

 rozwinięcie punktu czwartego

1.     Podanie tematu lekcji  i uświadomienie uczniom celu lekcji   (5')

2.     Krótkie przedstawienie wiadomości o zasadach tworzenia formularzy  (10')

 Projektowanie formularza

Czym jest formularz? Na pewno każdy z nas się spotkał z papierowymi formularzami. Jeżeli sami ich nie wypełnialiśmy to widzieliśmy jak robią to nasi rodzice. Papierowe formularze spotkać możemy na każdym kroku np. wypełniając dokumenty o dowód osobisty, ubiegając się o prawo jazdy, wypełniając deklaracje podatkową, zakładając rachunek w banku itp.. Wszystkie te papiery to formularze. W programie Microsoft Access możemy stworzyć takie formularze w postaci elektronicznej. Dane jakie wypełniać będziemy w takim formularzu umieszczane będą we wspólnej bazie danych w powiązanych z formularzami tabelach.

Projektowanie własnego formularza różni się zasadniczo od projektowania tabeli graficzną prezentacją naszej bazy danych. Otóż oprócz deklaracji pól formularza ustawiamy również jego szatę graficzną.

 3.     Uruchomienie programu pod kontrolą nauczyciela i omówienie tematu lekcji(45’)

Jednym z najbardziej powszechnych sposobów uruchamiania programów, w tym również programu Microsoft Access jest kliknięcie na ikonie skrótu do tego programu znajdującej się na pulpicie. Jeżeli nie mamy takiego skrótu to program uruchomić możemy poprzez:

1.      Kliknięcie przycisku Start (lewy dolny róg naszego ekranu)

2.      Wybranie w menu Programy pozycji Microsoft Access

W jednym jak i drugim przypadku uruchomi nam się program Microsoft Access i pojawi okno dialogowe dotyczące wyboru otwarcia bazy danych. Z dostępnego menu wybieramy opcję Więcej plików. Ukarze nam się kolejne okno dialogowe w którym „wyszukujemy” swoją bazę danych i klikamy OK.  Po prawidłowym wyborze otworzy nam się baza danych którą wcześniej tworzyliśmy z zapisanymi w tabeli danymi.

 Tworzenie formularza danych

Aby stworzyć formularz musimy:

1)     Wybrać zakładkę Formularze

2)     Nowy formularz

3)     Widok Projektu

4)     Ukaże się nam wstępny widok naszego formularza. Możemy dostosować nasz formularz poprzez ustawienie jego wielkości, doboru tła.

5)     Kolejnym krokiem jest powiązanie naszego formularza z tabelą. Uzyskujemy to poprzez

a)     Kliknięcie selektora (kwadratu w lewym górnym rogu na zbiegu dwóch linijek)

b)     wybór właściwości formularza z górnego menu i wskazaniu naszej tabeli w zakładce Dane – Źródło rekordów

6)     Wraz z uruchomieniem formularza otworzył nam się przybornik z którego wybieramy interesujące nas opcje; głównie pole tekstowe dla kolumn wykonawca, tytuł płyty, liczba utworów na płycie, rok ukazania, czas płyty, rodzaj nośnika  i pole kombi dla rodzaju naszej muzyki i umieszczamy je w formularzu. Pola te możemy edytować poprzez zmianę wielkości czcionki, koloru i  rodzaju czcionki itp.

7)     Utworzone pola łączymy następnie z odpowiednimi kolumnami tabeli poprzez

a)     Wybór - zaznaczenie odpowiedniego pola (kliknięcie na pole myszką)

b)     Kliknięcie właściwości i wybór w zakładce Dane – Źródło rekordów interesującej nas kolumny

8)     Teraz pozostała nam już tylko „kosmetyka” naszego formularza czyli tak jak w tabeli ustawienie masek wprowadzania itp.. Poszczególne elementy ustawiamy w menu Właściwości

Widokprojektu formularz

 Po zakończeniu projektowania naszego formularza możemy przejść do widoku formularza gdzie będziemy przeglądać wprowadzone wcześniej dane do tabeli lub wprowadzać bezpośrednio w formularzu nowe dane.

Widok formularza

 Kolejnym sposobem wykonania formularza jest wykorzystanie kreatora formularzy. Jak każda opcja tego typu program sam prowadzi nas poprzez proces tworzenia pytając nas o konkretne ustawienia. Aby stworzyć formularz za pomocą kreatora musimy:

1)     Wybrać polecenie Kreator formularzy

2)     W pierwszym kroku wybrać tabelę z naszej bazy. Po wyborze naszej tabeli np. Muzyka wyświetli nam się lista dostępnych „kolumn” z której wybieramy interesujące nas pozycje (zazwyczaj są to wszystkie dostępne)

Kreator formularzy

3)     Następnie wybieramy układ naszego formularza i klikamy zakończ

Widok formularza utworzonego za pomocą kreatora

Widok formularza utworzonego za pomocą kreatora

 Jeżeli ktoś stworzy formularz „własnoręcznie” i za pomocą kreatora przekona się iż kreator nie zawsze wykona czynność tak jak byśmy sobie tego życzyli. Możemy posłużyć się nim do szybkiego, wstępnego utworzenia naszego formularza, a następnie osobiście dopracować szczegóły.

 4.  Wykonywanie ćwiczeń pod kontrolą nauczyciela  (55’)

 Ćwiczenie nr 1

Otwórz utworzoną  na poprzednich zajęciach bazę danych. Zaprojektuj następnie własny formularz w sposób omówiony wcześniej, a następnie wprowadź nowe dane. Sprawdź czy wprowadzone, nowe dane pojawiły się w tabeli. Zapisz dokonane zmiany.

 rozwinięcie punktu piątego   (10’)

Powtórzenie wiadomości o pojęciach związanych z tworzeniem bazy danych

1.      W jaki sposób deklarujemy maskę wprowadzania w polu  bazy danych w formularzu programu Microsoft Access?

2.      Jakie czynności należy wykonać aby powiązać formularz z tabelą